Παράδοση μασκών προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς