Συνάντηση με εκπροσώπους του κόμματος των Πράσινων