Συνεχίζεται η συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή