Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των βοσκοτόπων