Συντηρούνται οι υποδομές των εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ